W.T.C. FIETS U FIT v.z.w. VORSELAAR

        

Vervecken De Dreef Logofuf logorenomar DCM

 

 

Wielertoerisme in groep … Even opfrissen!

1. Groepen van ten minste 15 en ten hoogste 50 deelnemers op voorwaarde dat ze gegroepeerd blijven:

- Moeten geen fietspaden volgen (mogen wel);
- Mogen met twee naast elkaar rijden;
- Mogen voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto.
- Is er slechts één begeleidende auto, dan moet deze de groep achteraan volgen.

2. Vanaf 25 deelnemers:

- Mag de groep vergezeld zijn door minstens 2 wegkapiteins.

3. Groepen van meer dan 150 deelnemers zijn verboden.

4. Wielertoeristen die met 2 (en nooit met 3 of meer) naast elkaar rijden:

- Mogen slechts het rechtergedeelte van de baan gebruiken.
- Dat geldt eveneens wanneer de rijbaan verdeeld is in stroken. 

5. Groepen van maximum 14 deelnemers:

- Moeten als er een berijdbaar fietspad is, het fietspad volgen;
- Indien er geen fietspad is, mag men  met 2 naast elkaar rijden op de rijbaan.
- Bij het kruisen van andere weggebruikers echter moet dan achter elkaar gereden worden, indien vereist.
- Rijdt men buiten een bebouwde kom, dan geldt hetzelfde als in het vorige punt.
- Bij het naderen van een achteropkomend voertuig dient men achter elkaar te rijden;
  (dit is niet het geval in een bebouwde kom).

6. Wegkapiteins:

- Waken over het goede verloop van de rit; deelnemers gaan akkoord met zijn richtlijnen.

- Moeten ten minste 21 jaar oud zijn;
- Moeten een driekleurige band dragen met de vermelding “wegkapitein”;
- Moeten gebruik maken van het bordje C3 (rode ronde schijf met witte achtergrond);
- Mogen het verkeer niet stilleggen op kruispunten waar verkeerslichten branden;
- Eén wegkapitein volstaat om het verkeer stil te leggen op andere kruispunten (zonder lichten).

Het Bestuur